喵鈴 轉嘟
喵鈴 轉嘟
喵鈴 轉嘟

twinings master blender 系列開箱文

因為怕酸所以明知薔薇果芙蓉花係好野都一直唔敢試,今日終於的起心肝一試。

鐵罐入面有多一層錫袋包住茶葉,ok. 花果粒夠新鮮,香係自然香。沖出黎無法避免酸酸地,但完全可以接受,味道清新,幾好飲,仲好解渴。

#ss #tea

喵鈴 轉嘟
喵鈴 轉嘟
喵鈴 轉嘟
喵鈴 轉嘟
喵鈴 轉嘟
喵鈴 轉嘟
喵鈴 轉嘟
喵鈴 轉嘟

@karenchiu 我係已離教~~ 早2日先同啲基督徒討論信仰,我而家冇信任何教,諗法同你有啲相似,我認為所謂嘅神,係一個聯繫宇宙萬物嘅存在,而人嘅存在意義就係要不斷追求真理,即使人類可能永遠無法參透真理嘅全貌。

喵鈴 轉嘟

@susuloo 碑林博物馆猫片四联。
向尊爷问好喵。w

博物馆喂养的这只大猫特黏人,我在馆内看字,它就跟在脚边梳洗等我揉毛,幸福指数爆表。

喵鈴 轉嘟
喵鈴 轉嘟
喵鈴 轉嘟
喵鈴 轉嘟
喵鈴 轉嘟
喵鈴 轉嘟
喵鈴 轉嘟
喵鈴 轉嘟

好鍾意右邊張相,1861年,英式建築加清朝裝束嘅人😆

#oldhongkong

顯示較舊嘟文
g0v.social

去中心化社群架設的去中心化社群網站.